• Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed winter 2019)
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Kanjertraining
'a way of life'

Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed winter 2019)

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

leren in een
landelijke omgeving

Kanjertraining
'a way of life'

KIKKERVIJVER

Een nieuwe groep per 8 januari 2018.
Alle vier-jarigen die instromen tot aan de zomervakantie worden in deze groep geplaatst

De Sprong - Techum     Molkenkelder 4c, 8941 AJ Leeuwarden     t 058 - 28 04 570     directie@desprongtechum.nl