• Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed eind 2018)
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Kanjertraining
'a way of life'

Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed eind 2018)

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

leren in een
landelijke omgeving

Kanjertraining
'a way of life'

LEERLINGENZORG

Intern begeleider - Hillie Terwisscha

Sinds maart 2012 ben ik werkzaam als intern begeleider op de Sprong. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor het coördineren van de leerlingenzorg bij ons op school.

Het is lastig om een korte omschrijving mijn werk te geven, omdat het uit heel veel verschillende facetten bestaat. Als we spreken van leerlingenzorg dan houdt dit in, dat het onderwijsteam van de Sprong het lesstof-aanbod zoveel mogelijk wil afstemmen op de leerbehoefte van de leerlingen. Soms houdt dit in dat we leerlingen extra uitdaging bieden en dieper op lesstof in gaan. Voor andere leerlingen betekent het dat we juist extra ondersteuning moeten bieden.

Leerbehoeftes
Ik ondersteun de leerkrachten bij het vaststellen van de leerbehoeftes van leerlingen. Tevens kijken we samen naar het uitvoeren van de extra aandacht en eventueel de extra instructie. Hoe kun je de zorg uitvoeren in de school? Wat past bij welk kind, en kun je ook kinderen in groepjes samen laten werken, omdat ze dezelfde leerbehoefte hebben. 

Oplossingsgericht
Het komt ook voor dat ik in samenspraak met ouders naar de juiste externe zorg voor leerlingen van onze school zoek, zodat we meer inzicht krijgen in de problematiek van de leerling. Dan kun je samen aan oplossingen werken.

De Sprong - Techum     Molkenkelder 4c, 8941 AJ Leeuwarden     t 058 - 28 04 570     directie@desprongtechum.nl