• Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed zomer 2019)
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Kanjertraining
'a way of life'

Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed zomer 2019)

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

leren in een
landelijke omgeving

Kanjertraining
'a way of life'

LEERLINGENZORG

Froukje Meijberg, Coördinator Passend Onderwijs 
Sinds dit schooljaar ben ik begonnen op De Sprong en op de Bonifatiusschool in Woudsend als coördinator passend onderwijs. Op beide scholen initieer ik in de zorg en houd ik me bezig met onderwijskwaliteit. Een taak die in vergelijking met interne begeleiding wat breder is. Op donderdag en vrijdag loop ik rond in school of zit ik in een kantoortje op de benedenverdieping. Mijn doel is om de zorg zo goed mogelijk te organiseren en het allerleukste aan mijn werk vind ik nog steeds het contact met de kinderen én om samen met alle betrokkenen in te gesprek gaan over de leerling en de groep. Oplossingen bedenken met elkaar die werken! Voor contact kunt u mailen naar f.meijberg@desprongtechum.nl

De Sprong - Techum     Molkenkelder 4c, 8941 AJ Leeuwarden     t 058 - 28 04 570     directie@desprongtechum.nl