• Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed zomer 2019)
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Kanjertraining
'a way of life'

Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed zomer 2019)

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

leren in een
landelijke omgeving

Kanjertraining
'a way of life'

kanjerschool

We gaan open, eerlijk en vriendelijk met elkaar om en er is veel aandacht voor onderlinge dialoog. Dit doen wij vanuit de pedagogische grondhouding:

• respect voor jezelf,
• respect voor de ander, en
• respect voor je omgeving hebben.


Tijdens de Kanjerlessen leren en oefenen we de vaardigheden die we hiervoor nodig hebben.

De Kanjertraining is een belangrijk onderdeel in ons onderwijs en is ‘a way of life’.

Zie onderstaande link voor meer informatie over de werkwijze van kanjertraining:

informatiefolder kanjertraining.pdf

<< terug
De Sprong - Techum     Molkenkelder 4c, 8941 AJ Leeuwarden     t 058 - 28 04 570     directie@desprongtechum.nl