• Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed zomer 2019)
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Kanjertraining
'a way of life'

Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed zomer 2019)

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

leren in een
landelijke omgeving

Kanjertraining
'a way of life'

SCHOOLKRANT

Vier keer per jaar komt onze schoolkrant uit. De schoolkrant wordt gemaakt door ouders, team en natuurlijk een kinderredactie. 

De kinderredactie verzorgt verschillende rubrieken, zoals bijvoorbeeld de knutselpagina, de puzzelpagina, de kookrubriek en het interview. Deze verantwoordelijke taak wordt graag door onze bovenbouw-kinderen gedaan. Verder kunt u algemeen nieuws en nieuws uit de groepen vinden. Alle kinderen van onze school schrijven of tekenen in de krant, zodat het een leuk geheel wordt.

U kunt de schoolkrant downloaden via onderstaande linken.
Schooljaar 2016-2017
Schoolkrant winter
Schoolkrant herfst

Schooljaar 2015-2016 
Schoolkrant lente 2015-2016.pdf
Schoolkrant herfst 2015-2016.pdf
Schoolkrant winter 2015-2016.pdf  

Schooljaar 2014-2015
Schoolkrant herfst 2014-2015.pdf 
Schoolkrant winter 2014-2015.pdf

Schooljaar 2013-2014
Schoolkrant herfst 2013-2014.pdf
Schoolkrant winter 2013-2014.pdf 
Schoolkrant lente 2013-2014.pdf  
Schoolkrant zomer 2013-2014.pdf 

De Sprong - Techum     Molkenkelder 4c, 8941 AJ Leeuwarden     t 058 - 28 04 570     directie@desprongtechum.nl