• Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed zomer 2019)
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Kanjertraining
'a way of life'

Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed zomer 2019)

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

leren in een
landelijke omgeving

Kanjertraining
'a way of life'

INSCHRIJFFORMULIER

Aanmelding
Ons aannamebeleid is gebaseerd op de uitgangspunten van 'Passend Onderwijs'
Ieder kind is welkom, ongeacht geloofsovertuiging.

Aanmelden van leerlingen kan middels het inschrijfformulier:

Inschrijfformulier deel A
Inschrijfformulier deel B

 

De Sprong - Techum     Molkenkelder 4c, 8941 AJ Leeuwarden     t 058 - 28 04 570     directie@desprongtechum.nl