• Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed zomer 2019)
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Kanjertraining
'a way of life'

Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed zomer 2019)

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

leren in een
landelijke omgeving

Kanjertraining
'a way of life'

WIJKNIEUWS

wijknieuws

Op de site van wijkpanel De Zuidlanden kunt u veel informatie over de voorzieningen en ontwikkelingen in de wijk vinden:

www.wijkpaneldezuidlanden.nl


Verdere linken over de nieuwbouwwijk en de diverse buurtschappen:

www.dezuidlanden.nl
www.jabikswoude.nl
www.thuisintechum.nl
www.itgrien.nl
www.waterrijkwiarda.nl

De Sprong - Techum     Molkenkelder 4c, 8941 AJ Leeuwarden     t 058 - 28 04 570     directie@desprongtechum.nl