• Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed eind 2018)
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Kanjertraining
'a way of life'

Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed eind 2018)

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

leren in een
landelijke omgeving

Kanjertraining
'a way of life'

Staking woensdag 14 februari

Staking woensdag 14 februari

De leerkrachten van De Sprong geven gehoor aan de oproep van het PO-front om deel te nemen aan de stakingsactie van woensdag 14 februari a.s.

De school is op die dag  gesloten. Als ouders dient u zelf voor de opvang van uw kind(eren) te zorgen. In geval van onoverkomelijke problemen kunt u contact opnemen met de directeur.

 

Het overleg tussen het PO-front en minister Slob heeft vooralsnog niet tot concrete resultaten geleid.

De werkdrukmiddelen komen volgens het regeerakkoord pas aan het einde van de regeerperiode beschikbaar. Om kinderen optimaal onderwijs te kunnen bieden, zeker gezien het oplopende lerarentekort, is het van groot belang dat het geld voor werkdrukvermindering zo snel mogelijk beschikbaar komt. Daarnaast zien de organisaties in het PO-front nog geen enkele beweging van het kabinet om meer geld voor salaris beschikbaar te stellen.

 

Het bestuur van de BMS ziet in de oproep een laatste poging van het PO Front om het kabinet, in de komende cao-onderhandelingen, tot een ruimer aanbod in de financiële middelen voor het PO te laten komen.

Het bestuur van de BMS heeft de PO Raad, de besturenorganisatie voor het PO, laten weten dat nu ook de tijd is gekomen dat de schoolbesturen hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Daarbij gaat het zowel om de status van en de bijbehorende financiële vergoeding voor de werkers in het PO als het verlichten van hun werkdruk.

 

<< terug naar overzicht
De Sprong - Techum     Molkenkelder 4c, 8941 AJ Leeuwarden     t 058 - 28 04 570     directie@desprongtechum.nl