• Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC gereed eind 2019
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • Kanjertraining
'a way of life'

Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC gereed eind 2019

leren in een
landelijke omgeving

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

Kanjertraining
'a way of life'

Welkom bij de Sprong

Welkom op de website van onze basisschool De Sprong Techum. Wij zijn een Dalton- en IPC-school met een katholieke identiteit, gevestigd in de wijk 'De Zuidlanden' in Leeuwarden. Onze school biedt kinderen de ruimte om te groeien.

De Sprong is volop in ontwikkeling naar een integraal kindcentrum (IKC). In dit IKC wordt op één locatie onderwijs en opvang geboden voor kinderen van 0-12 jaar. Dit realiseren wij in een prachtig nieuw gebouw dat in 2019 gereed zal zijn. 

Het nieuwe, lichte gebouw met ateliers en ontwikkelpleinen, is geïnspireerd op een Friese state en is sterk verbonden met het landschap. Het biedt de kinderen een fijne plek om samen te leren, te spelen en zich te ontwikkelen, binnen én buiten.  lees meer >>

Kinderopvang en BSO

Sinne kinderopvang heeft in De Sprong Techum een speelleergroep en buitenschoolse opvang (BSO). Zodra de nieuwbouw van het IKC gereed is, wordt er ook dagopvang aangeboden voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

De speelleergroep biedt plaats aan 14 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar en is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

BSO is de opvang voor schooltijd, na schooltijd, op schoolvrije dagen of tijdens schoolvakanties. De naschoolse opvang biedt plaats aan 40 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar en is alle schoolmiddagen en vakanties geopend tot 18.30 uur.

Wanneer de nieuwbouw van het IKC klaar is komen er ook dagopvanggroepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De dagopvang is het gehele jaar alle werkdagen geopend van 07.30 tot 18.30 uur

Vragen en aanmelden
Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de afdeling Klant & Markt van Sinne kinderopvang, te bereiken via info@sinnekinderopvang.nl of via telefoon 058 - 257 60 70.

Daltononderwijs

lees meer >>

Kanjerschool

  lees meer >>

IPC - Thematisch onderwijs

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met het International Primary Curriculum (IPC). Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs worden niet meer als apart vak maar als een geïntegreerde methode aangeboden. 

Het IPC-curriculum – voor de groepen 1 tot en met 8 – werkt met thema’s die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken. lees meer >>

De Sprong - Techum     Molkenkelder 4c, 8941 AJ Leeuwarden     t 058 - 28 04 570     directie@desprongtechum.nl