• Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • Kanjertraining
'a way of life'

Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed

leren in een
landelijke omgeving

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

Kanjertraining
'a way of life'

KINDEROPVANG EN BSO

Sinne kinderopvang heeft in De Sprong Techum een speelleergroep en buitenschoolse opvang (BSO). Zodra de nieuwbouw van het IKC gereed is, wordt er ook dagopvang aangeboden voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

De speelleergroep biedt plaats aan 14 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar en is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

BSO is de opvang voor schooltijd, na schooltijd, op schoolvrije dagen of tijdens schoolvakanties. De naschoolse opvang biedt plaats aan 40 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar en is alle schoolmiddagen en vakanties geopend tot 18.30 uur.

Wanneer de nieuwbouw van het IKC klaar is komen er ook dagopvanggroepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De dagopvang is het gehele jaar alle werkdagen geopend van 07.30 tot 18.30 uur

Vragen en aanmelden
Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de afdeling Klant & Markt van Sinne kinderopvang, te bereiken via info@sinnekinderopvang.nl of via telefoon 058 - 257 60 70.

IKC Teresa     (de Sprong-Techum) Wergeasterweg 58, 8941 ZX Leeuwarden     t 058 28 04 570     directie@desprongtechum.nl