• Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • Kanjertraining
'a way of life'

Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed

leren in een
landelijke omgeving

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

Kanjertraining
'a way of life'

CONTACT

Directie
Directeur: Ad Bastiaansen

Adres
RK bs de Sprong
Adres: Molkenkelder 4c 
Postcode/Plaats: 8941 AJ Leeuwarden

Telefoon
Telefoon: 058-2804570

Email
directie@desprongtechum.nl

 

IKC Teresa     (de Sprong-Techum) Wergeasterweg 58, 8941 ZX Leeuwarden     t 058 28 04 570     directie@desprongtechum.nl