• Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • Kanjertraining
'a way of life'

Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed

leren in een
landelijke omgeving

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

Kanjertraining
'a way of life'

LEERLINGENZORG

Onze Coördinatoren Passend Onderwijs,
Melina Wind (Onderbouw) en Rixt Walda (Bovenbouw),

initiëren de zorg en houden zich bezig met onderwijskwaliteit. Een taak die in vergelijking met interne begeleiding wat breder is. Hun doel is om de zorg zo goed mogelijk te organiseren en om samen met alle betrokkenen in te gesprek gaan over de leerling en de groep. Oplossingen bedenken met elkaar die werken! Voor contact kunt u mailen naar melina.wind@desprongtechum.nl of rixt.walda@desprongtechum.nl

IKC Teresa     (de Sprong-Techum) Wergeasterweg 58, 8941 ZX Leeuwarden     t 058 28 04 570     directie@desprongtechum.nl