• Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed
 • leren in een
landelijke omgeving
 • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
 • Kanjertraining
'a way of life'

Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed

leren in een
landelijke omgeving

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

Kanjertraining
'a way of life'

OUDERVERENIGING

De oudervereniging is opgericht met als belangrijkste taken het ondersteunen en organiseren van activiteiten die het schoolgaan net even dat beetje extra geven.

Daarnaast is de oudervereniging ook een aanspreekpunt voor ouders. Signalen die via ouders de oudervereniging bereiken worden indien nodig doorgegeven aan directie/leerkrachten en/of de Medezeggenschapsraad.

Activiteiten waaraan we meewerken of die we zelf organiseren zijn o.a.:

 • 11 november
 • Sinterklaas
 • Kerstontbijt
 • Schoolschaatsen
 • Carnaval
 • Koningsspelen
 • Avond-1-daagse
 • Kamp gr 6-7-8
 • Schoolreisjes
 • Afscheid groep 8


De ondersteuning varieert van organisatie, begeleiding en vervoer tot financiële ondersteuning of een combinatie hiervan.

De oudervereniging (OV) bestaat uit:

Annie Mauer-Vennema- voorzitter
Sebastiaan de Roo - penningmeester
Laura Vogelesang - secretaris
Irma Nijnhuis - algemeen lid
Miriam Visser – algemeen lid
Karin Bergsma – algemeen lid
Juf Milou - namens het team

E-mail: ovdesprong@hotmail.nl
Reknr: NL40RABO0161906400
 

IKC Teresa     (de Sprong-Techum) Wergeasterweg 58, 8941 ZX Leeuwarden     t 058 28 04 570     directie@desprongtechum.nl