• Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • Kanjertraining
'a way of life'

Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed

leren in een
landelijke omgeving

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

Kanjertraining
'a way of life'

SCHOOLGIDS

De schoolgids is bedoeld voor alle ouders en/of verzorgers die kinderen op de Sprong hebben of belangstelling hebben voor onze school. 

De gids wordt elk schooljaar geactualiseerd. Zoekt u informatie over de school, de onderwijsvisie, het pestprotocol, de zorgstructuur, de gymnastiektijden en nog veel meer, raadpleeg dan deze gids. We zijn benieuwd of we de informatie geven die u nodig hebt. Feedback en opmerkingen zijn daarom van harte welkom. U kunt deze mailen naar het school e-mailadres: directie@desprongtechum.nl

Continurooster
Onze school werkt met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen op school blijven eten. Zij doen dit onder begeleiding van de eigen leerkracht. Er is geen Tussenschoolse Opvang, en er zijn dus ook geen kosten hiervoor.

Kinderopvang
Daarnaast hebben we in deze wijk afspraken met Sinne Kinderopvang Leeuwarden dat kinderen van 07.30 tot 18.30 uur kunnen worden opgevangen bij de voor- en buitenschoolse opvang. Door het continurooster zijn de schooltijden afwijkend in vergelijking tot scholen met een traditioneel rooster. Waar dit tot afwijkingen leidt, staat in de gids vermeld.

In het kader van de duurzaamheid heeft onze school ervoor gekozen om de schoolgids niet te drukken, maar als digitale versie beschikbaar te stellen. Er zijn enkele papieren versies op school beschikbaar. Deze worden uitgeleend indien daar de behoefte toe is.

Download de schoolgids via de link: 
Schoolgids 2017 - 2018

IKC Teresa     (de Sprong-Techum) Wergeasterweg 58, 8941 ZX Leeuwarden     t 058 28 04 570     directie@desprongtechum.nl