• Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC gereed eind 2019
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • Kanjertraining
'a way of life'

Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC gereed eind 2019

leren in een
landelijke omgeving

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

Kanjertraining
'a way of life'

Welkom bij de Sprong

Ieder kind is welkom op onze school en wij bieden. Binnen onze mogelijkheden bieden wij uw kind een passend aanbod. Passend in aanbod van leerstof, in de aanpak door de leerkracht en in de ontwikkeling van talenten.

Elk kind krijgt de optimale kans zich te ontplooien. Zowel cognitief, sociaal-emotioneel als in hun vaardigheden. Met gebruik van moderne leermethodes en -middelen stimuleren wij de kinderen het beste uit zichzelf te halen. Kinderen krijgen kansen om te verrijken, te herhalen of te verdiepen. 

Vier pijlers ondersteunen ons onderwijs:

Katholiek identiteit
De school respecteert ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Wij doen dit vanuit de katholieke traditie zowel door het volgen van het kerkelijk jaar, als door het aangaan van een dialoog met leerkrachten, ouders, maatschappelijke instellingen over de vormgeving van katholiek onderwijs in deze tijd.

Kanjertraining
Voor een respectvolle omgang met elkaar en het creëren van een goede sfeer binnen de groep en de school.

Dalton
Vanuit een daltonvisie leren wij kinderen zelfstandig en verantwoordelijk te zijn, leren wij hen samen te werken, te reflecteren op hun eigen handelen en efficiënt om te gaan met hun tijd.

International Primary Curriculum (IPC)
Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs worden niet meer als apart vak maar als een geïntegreerde methode voor zaakvakkenonderwijs aangeboden. Er wordt gewerkt vanuit een thema. Door middel van het werken vanuit doelen (Kennis, inzicht en vaardigheid) leren de kinderen o.a. te onderzoeken, te presenteren en creatief en kritisch te denken.

Kinderen, ouders/verzorgers, team samen maken we de Sprong!
Samen maken we een plaats waar leren belangrijk is, niet alleen met het hoofd, maar ook met de handen. Het is vooral een plaats waar uw kind zich thuis kan voelen.

Bent u nieuwsgierig naar het reilen en zeilen op onze school? Kom dan gerust eens langs want bij ons is het elke dag, open dag!

U kunt een afspraak voor een kennismakingsgesprek en rondleiding via 058-2804570

 

<< terug
De Sprong - Techum     Molkenkelder 4c, 8941 AJ Leeuwarden     t 058 - 28 04 570     directie@desprongtechum.nl