• Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • Kanjertraining
'a way of life'

Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed

leren in een
landelijke omgeving

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

Kanjertraining
'a way of life'

WERKWIJZE EN REGELS

Kleuteronderwijs
Voor het eerst naar de basisschool is een hele stap in een kinderleven (evenals in dat van de ouders waarschijnlijk). In onderstaande PDF vindt u een informatiefolder met gebruiken en regels binnen de groepen 1 en 2.

PDF informatiefolder kleuteronderwijs 

'Onderbouwd'
Dit is de nieuwe werkwijze, die kinderen in groep 1 en 2 aangeboden krijgen. De huidige materialen worden met doelen aangereikt die hetzelfde zijn als de streefdoelen van inspectie. De aanwezige materialen worden gekoppeld aan leerkaarten. Elk kind heeft zijn/haar eigen stempelkaart waarop de bereikte doelen afgestempeld kunnen worden; deze stempelkaart is opgebouwd in een vorm van een portfolio. Daardoor leren kinderen van jongs af aan verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces te nemen; wij willen kinderen leren dat zij eigenaar zijn van hun leerproces.
Voorbeeld; rijmen komt in de klas aan de orde. De kinderen verkennen, oefenen, doen spelletjes enz., zodat zij weten wat rijmen is. Dan komt rijmen terug in een werkles als taak. De leerkracht kijkt of het kind het doel rijmen heeft behaald. Dit doet de leerkracht tijdens een controlemoment d.m.v. toetsjes of d.m.v. observaties. Is dit deel behaald dan mag een kind een stempel in zijn portfolio-kaart zetten. Als het niet behaald is, wordt de taak later weer aangeboden.

Soms weet je van te voren dat sommige kinderen bepaalde taken/opdrachten sowieso kunnen. Dan krijgen die kinderen een moeilijker taak die verwant isaan de eigenlijke opdracht of er wordt een taak uit de "Slimme Kleuterkist" (= levelkist voor kleuters) aangeboden.
De slimme kleutertaak is verplichtend en komt i.p.v. een zelfde soort taak. Doel is dat kinderen leren leren. Zij leren omgaan met taken die niet vanzelfsprekend zijn. Er wordt van kinderen nadenken en zelf uitvinden/ontdekken verwacht.

Onderwijs in midden- en bovenbouw
In onderstaande PDF vindt u een informatiefolder met gebruiken en regels binnen
de groepen 3 t/m 8.

PDF informatiefolder midden- bovenbouw

IKC Teresa     (de Sprong-Techum) Wergeasterweg 58, 8941 ZX Leeuwarden     t 058 28 04 570     directie@desprongtechum.nl