• Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC gereed eind 2019
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • Kanjertraining
'a way of life'

Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC gereed eind 2019

leren in een
landelijke omgeving

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

Kanjertraining
'a way of life'

GROEPSOUDERS

De groepsouder ondersteunt de leerkracht ondermeer bij het zoeken en organiseren van vervoer bij verschillende activiteiten, en bij het organiseren van activiteiten die extra's toevoegen aan het lesprogramma, bijvoorbeeld: opzetten van excursies, sportdag, spelletjesmiddag, schoolreisjes enz.

Daarnaast kan de groepsouder, bij afwezigheid van leerkracht, fungeren als aanspreekpunt voor ouders bij eenvoudige, praktische vragen omtrent verjaardagen, regels gymkleding, lunch e.d.

De Sprong - Techum     Molkenkelder 4c, 8941 AJ Leeuwarden     t 058 - 28 04 570     directie@desprongtechum.nl