• Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • Kanjertraining
'a way of life'

Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed

leren in een
landelijke omgeving

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

Kanjertraining
'a way of life'

INSCHRIJFFORMULIER

Aanmelding
Ons aannamebeleid is gebaseerd op de uitgangspunten van 'Passend Onderwijs'
Ieder kind is welkom, ongeacht geloofsovertuiging.

Aanmelden van leerlingen kan middels het inschrijfformulier:

Inschrijfformulier deel A
Inschrijfformulier deel B

 

IKC Teresa     (de Sprong-Techum) Wergeasterweg 58, 8941 ZX Leeuwarden     t 058 28 04 570     directie@desprongtechum.nl