• Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC gereed eind 2019
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • Kanjertraining
'a way of life'

Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC gereed eind 2019

leren in een
landelijke omgeving

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

Kanjertraining
'a way of life'

ADRESGEGEVENS

Directie
Directeur: Ad Bastiaansen

Adres
RK Daltonschool de Sprong
Adres: Molkenkelder 4c 
Postcode/Plaats: 8941 AJ Leeuwarden

Telefoon
Telefoon: 058-2804570

Email
directie@desprongtechum.nl

De Sprong - Techum     Molkenkelder 4c, 8941 AJ Leeuwarden     t 058 - 28 04 570     directie@desprongtechum.nl