• Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC gereed eind 2019
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • Kanjertraining
'a way of life'

Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC gereed eind 2019

leren in een
landelijke omgeving

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

Kanjertraining
'a way of life'

WIJKNIEUWS

Wijknieuws

Op de site van wijkpanel De Zuidlanden kunt u veel informatie over de voorzieningen en ontwikkelingen in de wijk vinden:

www.wijkpaneldezuidlanden.nl

Informatie over de nieuw te ontwikkelen wijk De Klamp waar de nieuwbouw van de school gerealiseerd gaat worden:

www.de-klamp.nl


Verdere linken over de nieuwbouwwijk en de diverse buurtschappen:

www.dezuidlanden.nl
www.jabikswoude.nl
www.thuisintechum.nl
www.itgrien.nl
www.waterrijkwiarda.nl

De Sprong - Techum     Molkenkelder 4c, 8941 AJ Leeuwarden     t 058 - 28 04 570     directie@desprongtechum.nl