• Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • Kanjertraining
'a way of life'

Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed

leren in een
landelijke omgeving

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

Kanjertraining
'a way of life'

WIJKNIEUWS

Wijknieuws

Op de site van wijkpanel De Zuidlanden kunt u veel informatie over de voorzieningen en ontwikkelingen in de wijk vinden:

www.wijkpaneldezuidlanden.nl

Informatie over de nieuw te ontwikkelen wijk De Klamp waar de nieuwbouw van de school gerealiseerd gaat worden:

www.de-klamp.nl


Verdere linken over de nieuwbouwwijk en de diverse buurtschappen:

www.dezuidlanden.nl
www.jabikswoude.nl
www.thuisintechum.nl
www.itgrien.nl
www.waterrijkwiarda.nl

IKC Teresa     (de Sprong-Techum) Wergeasterweg 58, 8941 ZX Leeuwarden     t 058 28 04 570     directie@desprongtechum.nl