• Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed zomer 2019)
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Kanjertraining
'a way of life'

Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed zomer 2019)

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

leren in een
landelijke omgeving

Kanjertraining
'a way of life'

welkom bij de Sprong

Welkom op de site van RK basisschool de Sprong Techum. De Sprong is een school die kinderen ruimte geeft voor groei. Wij zijn een Dalton- en IPCschool met een katholieke identiteit, gevestigd in de wijk 'De Zuidlanden' in het buurtschap 'Techum'. lees meer >>

Daltononderwijs

Sinds maart 2013 is locatie Techum in het bezit van een Dalton-licentie en is hiermee de vierde school in Leeuwarden die het Dalton-predikaat mag voeren  lees meer >>

kanjerschool

De Sprong biedt kwaliteit voor ieder kind. Kwaliteit wat betreft het onderwijs maar zeker ook wat betreft de sfeer  lees meer >>

IPC (thematisch onderwijs)

IPC (thematisch onderwijs)

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 starten wij met het International Primary Curriculum (IPC). Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs worden niet meer als apart vak maar als een geïntegreerde methode voor zaakvakkenonderwijs aangeboden.

Het IPC-curriculum (voor de groepen 1 tot en met 8) werkt met thema’s die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.
Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld ‘Zoet als chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.
Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.
 www.ipc-nederland.nl/
 

Kinderopvang en BSO

RK Daltonschool De Sprong biedt samen met OBS de Pionier en Sinne kinderopvang, onderwijs en opvang aan in Brede school De Zuidlanden. De scholen hebben vijf gelijke schooldagen in een continurooster van 8.30 - 14.15 uur. Aansluitend hieraan biedt Sinne Kinderopvang buitenschoolse opvang (BSO) aan, zowel voorschools als naschools. Sinne kinderopvang biedt daarnaast van maandag tot en met vrijdag opvang aan voor kinderen van 0 - 4 jaar.

Uitbreiding kinderopvang januari 2018
Vanaf 15 januari start Sinne kinderopvang een gecombineerde SLG (speelleergroep)/ NSO-groep (naschoolse opvang) in de Sprong. Op deze manier willen Sinne en de BMS starten met het intensiveren van de samenwerking in aanloop naar de start van ons “nieuwe IKC gebouw”.
De NSO groep biedt plaats aan 20 kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar en is geopend op de volgende middagen van 14.00 tot 18.30 uur; maandag, dinsdag en donderdag, op de woensdag en vrijdag kunnen de kinderen opgevangen worden op Sinne Molkenkelder.
De SLG biedt plaats aan 14 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar en is geopend op de volgende ochtenden van 8.30 tot 12.00 uur; maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de afdeling Klant & Markt van Sinne kinderopvang, te bereiken via info@sinnekinderopvang.nl of via telefoon; collega René Lenters 058-2576074.

Voor de volledige tekst:
/content/34/Kinderopvang en BSO.pdf

 

De Sprong - Techum     Molkenkelder 4c, 8941 AJ Leeuwarden     t 058 - 28 04 570     directie@desprongtechum.nl