• Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC gereed in 2019
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • Kanjertraining
'a way of life'

Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC gereed in 2019

leren in een
landelijke omgeving

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

Kanjertraining
'a way of life'

Welkom bij de Sprong

Welkom op de website van onze basisschool De Sprong Techum. Wij zijn een Dalton- en IPC-school met een katholieke identiteit, gevestigd in de wijk 'De Zuidlanden' in Leeuwarden. Onze school biedt kinderen de ruimte om te groeien.

De Sprong is volop in ontwikkeling naar een integraal kindcentrum (IKC). In dit IKC wordt op één locatie onderwijs en opvang geboden voor kinderen van 0-12 jaar. Dit realiseren wij in een prachtig nieuw gebouw dat in 2019 gereed zal zijn. 

Het nieuwe, lichte gebouw met ateliers en ontwikkelpleinen, is geïnspireerd op een Friese state en is sterk verbonden met het landschap. Het biedt de kinderen een fijne plek om samen te leren, te spelen en zich te ontwikkelen, binnen én buiten.  lees meer >>

Kinderopvang en BSO

RK Daltonschool De Sprong biedt samen met OBS de Pionier en Sinne kinderopvang, onderwijs en opvang aan in Brede school De Zuidlanden. De scholen hebben vijf gelijke schooldagen in een continurooster van 8.30 - 14.15 uur.

Sinne kinderopvang biedt buitenschoolse opvang (BSO) aan, zowel voorschools als naschools en dagopvang voor kinderen van 0 - 4 jaar.

Uitbreiding kinderopvang januari 2018
Vanaf 15 januari start Sinne kinderopvang een gecombineerde speel-leergroep en naschoolse-opvanggroep in de Sprong. Op deze manier willen Sinne en de BMS starten met het intensiveren van de samenwerking in aanloop naar de start van ons IKC.  lees meer >>

Daltononderwijs

Sinds maart 2013 is De Sprong Techum in het bezit van een Dalton-licentie en is hiermee de vierde school in Leeuwarden die het Dalton-predikaat mag voeren. lees meer >>

kanjerschool

De Sprong biedt kwaliteit voor ieder kind. Kwaliteit wat betreft het onderwijs maar zeker ook wat betreft de sfeer  lees meer >>

IPC - Thematisch onderwijs

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 starten wij met het International Primary Curriculum (IPC). Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs worden niet meer als apart vak maar als een geïntegreerde methode aangeboden. 

Het IPC-curriculum – voor de groepen 1 tot en met 8 – werkt met thema’s die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken. lees meer >>

De Sprong - Techum     Molkenkelder 4c, 8941 AJ Leeuwarden     t 058 - 28 04 570     directie@desprongtechum.nl